geodetické práce
Brno - Jihlava
773 625 929
IČ: 74748831
Header Image

Adresa

 • Svatopluka Čecha 9, 586 01, Jihlava

 • 74748831

Email


Telefon

 • 773 625 929

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku

 • Živnostenský rejstřík


Ing. Michal Witiska

Geodetické práce

 • Práce v katastru nemovitostí ČR
 • Geometrické plány, věcná břemena
 • Vytyčování hranic
 • Práce pro správce rozvodných sítí
 • Digitální modely terénu, řezy, kubatury
 • Měření posunů a deformací - sedání staveb
 • Tvorba podkladů pro projekt
 • Vytyčování staveb